Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Πράσινο Ταμείο: όταν η καταστροφή, πληρώνει την ανάπτυξη

ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ


Προς κατάθεση στη Βουλή, οδεύει το νομοσχέδιο (ν/σ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, σχετικά με τη σύσταση του «Πράσινου Ταμείου». Πρόκειται για ένα ν/σ, το οποίο γνώρισε αναντίστοιχη δημοσιότητα, σε σύγκριση  με τη σημασία του, αφού σχετίζεται με τον έναν από τους δύο κυριότερους πυλώνες της περιβαλλοντικής πολιτικής: Τη χρηματοδότησή της.