Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Καπιταλισμός και οικολογία

Οικολόγοι Εναλλακτικοί


Χαρακτήρας – Αντιθέσεις – Αντικαπιταλιστική στρατηγική

Συμμετέχοντας στο γραπτό διάλογο και με σκοπό να γίνει αυτός πιο «ζωντανός», αφενός μεν δηλώνουμε την πλήρη συμφωνία μας με το κείμενο της «Αριστερής Ανασύνθεσης», αφετέρου δε για να αποφύγουμε περιττές επαναλήψεις, θα παραθέσουμε τις απόψεις μας για το σύγχρονο ελληνικό καπιταλισμό, το χαρακτήρα και τις αντιθέσεις του από τη σκοπιά της στρατηγικής της Αντικαπιταλιστικής Οικολογίας. Την εποχή της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου, διαπιστώνουμε ότι η οικολογική κρίση αποτελεί ένα πολύμορφο και πολύπλοκο πρόβλημα. Η κρίση αυτή γίνεται αισθητή με την πυρηνική απειλή και τις κλιματολογικές αλλαγές, την εξάντληση των φυσικών πόρων της γης, την υποβάθμιση των τροφίμων (μεταλλαγμένα, διοξίνες, «τρελές αγελάδες» κ.λπ.) και γενικότερα της σωματικής και ψυχικής υγείας, τη συρρίκνωση της υπαίθρου και τα υπαρξιακά αδιέξοδα στις σύγχρονες απάνθρωπες τερατουπόλεις, την κατάρρευση των περιφερειακών πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, τη ρύπανση των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών, του αέρα και του εδάφους, τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. Όλα τα παραπάνω προβλήματα που είτε συνδέονται στενά μεταξύ τους είτε αλληλοσυμπληρώνονται, δεν είναι παρά διαφορετικές όψεις του ίδιου πολυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου που συνιστά την οικολογική κρίση στη Φύση και την Κοινωνία μας.