Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Να προτιμηθούν φωτοβολταϊκές συσκευές

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών εκ πρώτης όψεως φαίνεται αθώα. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Πρώτα απ’ όλα το κόστος τους είναι πολύ υψηλό. Οι άδειες εγκατάστασης κοστίζουν 220.000 ευρώ ανά MW. Οι άδειες παραγωγής 150.000 ανά MW και οι αιτήσεις περίπου 70.000 ανά MW.


Εκτός από το υψηλό κόστος οι ανεμογεννήτριες εκπέμπουν διαπεραστικούς θορύβους υψηλής και χαμηλής έντασης. Αυτοί οι ήχοι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαμονή και φωλεοποίηση των πτηνών και των ζώων, ο μεγάλος πληθυσμός των οποίων θα χαθεί, προσπαθώντας να βρει νέα καταφύγια και τροφή. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας αιολικού πάρκου, διανοίγονται δρόμοι πρόσβασης, γίνονται εκσκαφές, ρίχνονται τόνοι μπετόν. Έτσι καταστρέφεται η πανίδα, εξαφανίζονται βιότοποι ή υποβαθμίζονται οικοσυστήματα.

Η Επιτροπή Πολιτών Εύβοιας αλλά και γενικότερα το οικολογικό εναλλακτικό κίνημα από τη μια προτείνουν να γίνει επιλογή των κατάλληλων θέσεων εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους ενός οικολογικού χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ. Από την άλλη προτείνουν την επιδότηση των νοικοκυριών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συσκευών. Αυτό θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της ενέργειας, χειμώνα-καλοκαίρι, για όλα τα νοικοκυριά. Από τη χρήση των φωτοβολταϊκών δεν δημιουργούνται δυσμενείς επ

ιπτώσεις στο περιβάλλον. Με τη μαζική εγκατάσταση και χρήση των φωτοβολταϊκών συσκευών, ανοίγει επίσης ο δρόμος για τη δημιουργία κρατικής βιομηχανίας παραγωγής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: